Viac Energie

ČO JE SOLAREDGE? JE TO LEN JEDNODUCHÁ TECHNOLÓGIA ZVYŠOVANIA VÝKONU FVE ALEBO UCELENÝ SYSTÉM PRE DOMÁCNOSŤ?

Hneď v úvode odpoviem na položené otázky. SolarEdge je firma. Pôvodom z Izraela. Vznikla v roku 2006 a od tej doby razí svoj vlastný koncept “ideálnej” FVE. Tak, ako sa rozširovalo a doplňovalo portfólio výrobkov, dnes už smelo môžeme hovoriť aj o systéme SolarEdge.

Maximalizácia výnosu z FVE

Základom systému SolarEdge bolo uvedomenie si vývojarov, že fotovoltika tak ako je koncepčné postavená má svoje limity v efektívnosti. Tá je daná hlavne tým, že jednotlivé panely sú zapojené do série.

Riešením daného neduhu je tzv. PowerOptimizér. Je to krabička, ktorá sa inštaluje ku každému panelu a tá zabezpečí, že všetky nedostatky popísané vyššie sa odstránia. Panely sa navzájom výkonovo neovplyvňujú a výkon celej elektrárne ide rapídne hore.

Na maximalizaciu výkonu slúži tzv. MPPT tracker. Ten je pri bežnej FVE súčasťou meniča. Menič má 1, 2 niekedy aj 3 MPPT trackery. Panely zapojené v sérií sú zapojené do MPPT trackera v meniči, takže výkon je optimalizovaný za celú sériu. A to je ten zásadný rozdiel od systému SolarEdge. PowerOptimizer je vlastne MPPT tracker, ale pre každý panel samostatne.

Menič SolarEdge už potom žiadny MPPT tracker nepotrebuje. Stará sa len o čo najúčinnejšiu premenu DC na AC napätie. A to sa mu darí s 98% EURO účinnosťou.

Ako vyzerá taky PowerOptimizér si pozrite v pruduktovom liste a detailný popis je tu.

Ale aby ste si nemysleli že systém je uzavretý – PowerOptimizer je možné doplniť aj k už existujúcemu konvenčnému meniču!!! Detailný popis optimalizácie výkonu je tu.

BEZPEČNOSŤ

O požiarnej bezpečnosti sa moc nehovorí. Je to bežná ľudská vlastnosť, že požiarnou bezpečnosťou sa začneme zaoberať až keď sa niečo stane. Ale už dnes požiarnu bezpečnosť upravuje norma STN, ktora vyžaduje, aby po odpojení meniča bolo DC napätie na stringu max 120V.

A toto je obrovská neprehliadnutelňá vlastnosť PowerOptimizéra, pretože po odpojení/vypnutí meniča optimizér automaticky odpojí panel!

MAXIMALIZÁCIA EFEKTÍVNOSTI FVE V DOMÁCNOSTI

Prostredníctvom PowerOptimizérov je možné “vytiahnuť” z FVE maximum energie, a to pri maximálnej bezpečnosti. Ale položme si otazku: Je takáto FVE efektívna?

Ano aj nie. FVE pripojená do siete, ktorá má za úlohu dodávať celý výkon do DS je takto maximálne efektívna a v podstate už nepotrebuje nič viac. Toto su väčšinou veľké pozemné elektrárne alebo aj inštalácie na RD s podporou vo forme výkupnej ceny. Ak je výkupná cena stanovena dostatočne vysoko na 15 rokov, nemusíme sa nijako zvlášť zaoberať spotrebou. 

Ale dnes už žiadna podpora vo forme výkupnej ceny v podstate nieje. A tu nastáva ozajstný problém, lebo energiu, ktorú FVE vyrobí a v domácnosti sa nespotrebuje, “utečie” do distribučnej siete. Je nenávratne preč a zadarmo. A takto stratená elektrina efektívnosť elektrárne zráža dole, čo sa prejaví vo veľmi dlhej návratnosti.

Riešením je akumulátor. Do neho systém ukladá vyrobenú elektrinu a použije ju v čase, keď je výroba zo slnka menšia, ako je potreba domácnosti. Takýto systém sa volá Hybridný systém, pretože je pripojený aj ku sieti a aj využíva batériu. Oproti ostrovnému systému ktorý ku sieti pripojený nie je a bez batérie fungovať nevie.

Každá nová FVE SolarEdge a každá už nainštalovaná FVE od roku 2012 môže byť doplnená o batériu. Z obyčajnej FVE môže zákazník vybudovať hybridnú. A to je unikát. System má obchodné meno StoreEdge a v prípade, že sa FVE takto buduje od začiatku, može mať dokonca funkciu BackUp (dokaže pracovať aj pri výpadku siete).

POSTAVTE SI FVE SOLAREDGE DNES A ZAJTRA SI JU PREBUDUJTE NA STOREEDGE

SolarEdge StoreEdge má 2 zákledné architektúry:

  • bez funkcie BackUp
  • s Backup Funkciou

Backup funkciou sa rozumie možnosť zásobovanie domácnosti elektrinou aj v prípade výpadku verejnej siete. Ale bez funkcie UPS. 

Architektúra StoreEdge

Architektúra StoreEdge s funkciou Backup

Create your account